gói cước Data 4G Viettel

ECOD10 ECOD20
10.000đ 20.000đ
500MB sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau). 1.5GB sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).
ST70K ST90
70.000đ 90.000đ
15GB (500MB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau). 30GB (1GB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).
ST120K ST120
120.000đ 120.000đ
60GB (2GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV 28GB/28 ngày, hết 28GB ngừng truy cập
ST150K MIMAX200
150.000đ 200.000đ
90GB (3GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360) 15GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày.
UMAX300 ST15K
300.000đ 15.000đ
Không giới hạn lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày (gia hạn tự động)
ST30K V70C
30.000đ 70.000đ
7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày (Gia hạn tự động). Có 500MB/ngày data tốc độ cao (hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút). Chu kỳ 30 ngày.
V90C V120C
90.000đ 120.000đ
Có 1GB/ngày data tốc độ cao (hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút), 20 phút thoại ngoại mạng và truy cập ứng dụng TikTok Chu kỳ 30 ngày. Có 2GB/ngày data tốc độ cao (hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút), 50 phút thoại ngoại mạng và truy cập ứng dụng TikTok Chu kỳ 30 ngày.

gói cước Data 4G Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *