Tag Archives: gioi thieu

Lịch sử hình thành của Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội

Giới thiệu về Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Logo Viettel hiện tại Logo Viettel đầu tiên Viettel Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Loại hình Doanh nghiệp nhà nước Ngành nghề Viễn thông Thành lập 1 tháng 6 năm 1989; 32 năm trước Nhân viên chủ chốt  Tào Đức […]